KANO·TUR I DEN SVENSKE VILDMARK

En rigtig naturferie.
Kun 70 km. øst for Varberg ligger et af Sveriges sydligste natur-områder. På grænsen af Halland, Småland og Vester Gøtland finder du de store skove, højmoser og den uberørte natur. Søer og vand-løb så rene, at de umiddelbart kan bruges som drikkevand. De helt ideelle omgivelser for en på samme tid spændende og afslappende kanoferie.

Her finder du os :
Ødegården, Nyabygget, ligger 2 km. nord for Mårdaklev kirke, følg grusvejen mod Grenhult.
Telefon (+45) 24 27 85 22

TRYK PÅ KORTET FOR ZOOM
TRYK HER FOR PRINT

TRYK PÅ KORTET FOR ZOOM
TRYK HER FOR PRINT

På kortskitsen er ødegården placeret i "frikant" nr. 1. Padler og redningsveste udleveres her, mens kanoerne ligger klar ved STARTSTEDET 2 km. nord for Kalv.

Geodætisk kort.
1:50.000 Kinna 6 C SO og Ullared 5 C NO.

Kørselsvejledning.
Gøteborg til Varberg. Varberg følg hovedvej 153 mod Värnamo 50 km. til Ätran, og du er nu inde i bunden af kortskitsen. Helsingborg E6 nordpå mod Gøteborg, men kun til Halmstad. Derfra ad hovedvej 26 mod Jønkøping 39 km. til Torup. Ved Torup kirke følger man skiltene mod Ätran og du er nu inde i bunden af kortskitsen. Køretiden fra Gøteborg eller Helsingborg er 2 timer, fra Varberg mindre end 1 time.

Begyndere.
De store skove omkranser lange og rolige vandløb Stångåen, Lilleåen og Ätran. I bredbundede og stabile aluminiumskanoer kan nybegyndere her få en fin mulighed for at opleve den svenske natur fra vandsiden under helt betryggende forhold.
Bemærk at startstedet ligger ved Lilleåen, hvor hverken bølger, blæst eller strøm kan genere nybegyndere udi kanosejladsen.

Viderekomne.
Kalvsøen, Svanesøerne, Fegen og Spaden byder på spændende sejlads for de mere erfarne. Selvom søerne er lange og smalle kan vinden fra uheldige retninger skabe bølger, der stiller større krav til erfaring, end hvis man befandt sig på et af de rolige vandløb.

Du lejer:
Bredbundede og stabile aluminiumskanoer af mærket Inkas 525 med en lasteevne på 400 kg. Padler, WC. spade, svømmeveste og redningsveste til børn. Kanovogn til landtranporterne på Lilleåen og Ätran er inkluderet i kanolejen. Vandtætte paktønder på 35 liter udlejes, se prisliste.

Landtransport.
Åturen, Lilleåen og Ätran, byder på 2 landtransporter. 400 m. forbi Mølneby kraftstation og 2 km. på landevejen forbi Nord-strømmen, landgang på vestbredden 50 m. efter hængebro. Søturen indebærer en landtransport på max. 500 meter, hvis man vil fra Kalvsøen til Svanesøerne. Se "firkant" nr. 4 på kortskitsen.

Drikkevand.
Ätrans vand kan ikke drikkes.

Returtransport.
Vælger du at slutte kanoturen andre steder end ved startstedet, kan vi tilbyde afhentning af kanoer og evt. chauffør fra følgende steder: Åturen kan afsluttes ved Mølneby, ved hængebroen, Mårdaklev eller ved Skåpanæs kraftstation.
Søturen kan afsluttes ved “firkant” nr. 4, Svanebro eller ved Fegen by. Returtransport aftales ved turens start.

Proviantering.
På kortskitsen er de lokale købmænd indtegnet.

Fuglefredning.
Fiskeørne og sortstrubet Lom skal have fred i yngleperioden, hvorfor vi forventer din respekt for de fredede områder. De er på kortskitsen indrammet med en tyk blå linie. Fredningspe-rioden er fra 1/4 til 15/7.

Lejrslagning.
Det er muligt at slå telt op ved ødegården, her kan man også få rigtigt tag over hovedet på det gamle høloft, hvis vejret er helt umuligt.

Al yderligere lejrslagning skal ske på de etablerede lejrpladser. På kortskitsen er de markeret med en sort trekant.

På de med "trekant" markerede pladser findes et primitivt "ude-do", bålplads samt affaldstønder.
Lejrbål er kun tilladt på de etablerede pladser. Total bålforbud kan gælde i særligt tørre perioder.

En lejrplads efterlades selvfølgelig i ren og ordentlig stand, og bålpladsen slukkes grundig efter med vand.

Serveringssteder.
Ulfshed servering 6 km. nord for Mårdaklev. Jens og Ritha (to danskere) byder på æbleskiver med syltetøj, vafler med flødeskum, æblekage eller et varmt stykke smørrebrød til en god kop kaffe, the eller chokolade i et absolut spændende miljø.
Klevs gæstgiveri ved Mårdaklev byder på traditionel svensk servering samt en fin lille vandretur til udsigtspunktet 200 m.o.h.
Se kortskitsen.
Øvre Backa serverer også varm kakao og vafler i sommerhalv-året.

Bestilling.
Telefon 0046 733 16 1001 / I vinter-halvåret telefon 86 93 63 22
Kanoer kan bestilles fra d 1/2 kl. 16.00. Kanoleje betales ved bestilling, grupper efter aftale.

Afbestilling.
Ved afbestilling fortabes 25% af kanolejen. Sker afbestillingen i perioden 1 til 3 uger før turens påbegyndelse fortabes 50% af kanolejen. Ved afbestilling i ugen (de sidste 7 dage) før turens start fortabes hele lejen. Afbestilling skal ske skriftlig.

Kombi - tur.
Kanoturen kan let kombineres med kajaksejlads, klatring, mountain biking eller en huletur til Blotterhulen.